Werkwijze

Intake gesprek

Kom je voor het eerst bij mij? Dan start ik met een intake gesprek. Dit doe ik om jou hulpvraag helder te krijgen, te kijken wat er speelt, waar ik rekening mee moet houden, wat je doelen zijn en wat je graag wilt bereiken. Tijdens dit intake gesprek krijg je altijd direct een persoonlijk advies van mij mee naar huis met bijbehorende informatie zodat je meteen van start kunt gaan. Om een behandeling opmaat te maken neem ik bij het eerste gesprek ruim de tijd, dit zal ongeveer 60 minuten duren.

Ben je verwezen door een huisarts, praktijkondersteuner of andere specialist?
Neem dan de eventuele verwijsbrief mee.

Neem bij het intake gesprek je identiteitskaart of paspoort en je zorgverzekeringspas mee.

Vervolgconsulten

Vervolgens bespreken we samen hoe de volgende consulten eruit gaan zie. Heb je na één gesprek voldoende aanknopingspunten om verder te gaan, helemaal goed!
Heb je juist die stok achter de deur nodig? Of vind je het prettig als ik je gedurende een langere tijd blijf begeleiden. Dit alles is mogelijk en wordt op jou persoonlijk afgestemd. Vervolgconsulten zijn standaard 30 minuten. Indien je wenst kunnen we hier bij uitzondering ook een kort consult van 15 minuten of een lang consult van 45 minuten van maken.

Directe en indirecte tijd

De tijd die hierboven aangegeven staat bestaat uit directe en indirecte tijd. Onder de directe tijd vallen de uren die je daadwerkelijk bij de diëtist bent. Onder de indirecte tijd valt de administratieve uitwerking daarvan zoals het uitwerken van de adviezen en rapporteren naar de huisarts en/of specialist. Bij het intake gesprek komt standaard €16,- indirecte tijd. Indien er meer werkzaamheden verricht moeten worden kan dit oplopen tot €32,-.  Bij vervolgconsulten is dit niet het geval, tenzij bijzonderheden zoals bijvoorbeeld extra uitwerken van rapportages naar meerdere behandelaars, bestellen van drink- en/of sondevoeding etc.

Huisbezoek

Is het niet mogelijk voor jou om een bezoek te brengen aan mijn praktijk? Dan kan ik ook bij jou thuis komen. Vraag aan de huisarts of specialist of ze op de verwijzing willen vermelden dat een huisbezoek gewenst is.

Verhinderd?

Ben je verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dien je die afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te annuleren. Meld je een afspraak niet op tijd af, dan worden de kosten van het betreffende consult wel in rekening gebracht. De zorgverzekering zal deze kosten niet vergoeden en u ontvangt hierover een factuur.

 

 

Privacy

Diëtist Nina gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij de intake vraagt Diëtist Nina je een “Toestemmingsformulier behandelovereenkomst” te tekenen waarbij je mij toestemming geeft voor het bewaren van je persoonsgegevens, dit is verplicht.

Als je gebruik maakt van diensten heeft Diëtist Nina gegevens nodig. Die verstrekt je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtist Nina heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtist Nina bewaart de persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtist Nina zal de gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer, overdracht naar andere instelling bij opname, aanvraag van noodzakelijke hulpmiddelen). Wij hebben met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Wij zullen deze gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om de gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtist Nina blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek met gegronde redenen tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistnina.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtist Nina neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-50883388 of info@dietistnina.nl.

Meer informatie

Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtist Nina kun je contact opnemen via 06-50883388 of info@dietistnina.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

-->

Over mij

Ik ben Nina Hoefnagels, diëtist én help jou graag bij het vinden van een gezond voedingspatroon. Bij mij in de praktijk krijg je geen strenge diëten als advies. Samen gaan wij op een verantwoorde en toegankelijke manier aan jouw leefstijl werken waarbij ik streef naar praktische adviezen.
Hierbij vind ik het belangrijk om te kijken naar wat er allemaal wel mag en niet naar wat er niet mag.

“ Iedereen is welkom in mijn praktijk, want iedereen verdient een advies op maat.
Met plezier help ik jou bij het vinden van een voedingspatroon dat bij jou past”

 

Lees meer